Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2020-12-16

Sammanträde 2020-12-16

Datum
Klockan
17:30
Plats
Storfors, Storforsplan Farsta

1 Sammanträdets öppnande och godkännande

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av

4 Utskottets frågor till förvaltningen

6 Drömgården – Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Drömstort

7 Uppsökande arbete i socioekonomiskt utsatta bostadsområden – Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Turning Tables Sweden

8 Studiestöd till ensamkommande ungdomar– Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Ensamkommandes Förbund Stockholm

9 Unga Station Järva- Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från Stockholms stadsmission

10 Unga Station Vårberg- Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från Stockholms stadsmission

11 Trygga rum- tillsammans för bostadslösa barnfamiljer i Stockholm - Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från föreningen Hela Människan i Stockholms län

12 Stöd till unga i prostitution – Ellencentret - Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från stiftelsen 1000 Möjligheter

13 Stöd till unga utsatta för våld i sin partnerrelation - Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från Stiftelsen 1000 Möjligheter

14 Stödverksamhet för unga personer med psykisk ohälsa och eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - Ansökan om tidsbegränsat bidrag från Demokratipiloterna

15 Ersta Hopp – Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från föreningen Ersta diakonisällskap

16 Stödgrupper för sexualbrottsutsatta – Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från Föreningen Tillsammans

17 Projektet ”Öppenvård” – Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från stiftelsen Unga Kvinnors Värn

18 Stöd till utsatta på thaimassagesalonger – Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen RealStars Stockholm

19 Gatans röster – Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Hela Människan i Stockholms län

20 NxtME – Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från föreningen nxtME

21 Västberga gård – Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Ny Gemenskap

22 Sammanträden 2021

23 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser