Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-11-22

Sammanträde 2018-11-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta servicehus samlingssalen, Elinsborgsbacken 7

Sammanträdet inleds kl. 18.00 med öppet forum och information från förvaltningen om Tech Tensta.

Bilagor till föredragningslista
Tilläggslista 2018-11-22nr2.pdf (325 kb)

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll.

3 Beställning av förslagshandlingar för ny förskola på Gullingeplan 30

Dnr 1.2.1-800/2018
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att uppdra till förvaltningen att beställa förslagshandlingar för en fem-sex avdelnings konceptförskola på Gullingeplan 30 av Skolfastigheter i Stockholm AB.

3:b Svar på remiss om utbyggnad av Järva begravningsplats - etapp 1, genomförandebeslut Dnr 1.5.1-818/2018

Förslag till beslut
Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remissen om Utbyggnad av Järva begravningsplats – etapp 1

2. Stadsdelsnämnden justerar ärendet omedelbart.

3:c Sammanträdestider för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 2019

Dnr 1.1-838/2018
Förslag till beslut
Spånga–Tensta stadsdelsnämnd beslutar att nämnden ska sammanträda följande datum och tider 2019:

Dag Datum/tid
Onsdagen den 2 januari kl. 09.00
Torsdagen den 31 januari kl. 18.00
Torsdagen den 7 mars kl. 18.00
Torsdagen den 11 april kl. 18.00
Torsdagen den 23 maj kl. 18.00
Torsdagen den 13 juni kl. 18.00
Torsdagen den 29 augusti kl. 18.00
Torsdagen den 26 september kl. 18.00
Torsdagen den 24 oktober kl. 18.00
Torsdagen den 28 november kl. 18.00
Torsdagen den 12 december kl. 18.00
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Återrapportering av stadsdelsnämndens publika evenemang under 2018

Dnr 1.2.1-708/2018
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga återrapporteringen till handlingarna.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att uppdra till förvaltningen att under 2019 planera för och genomför följande evenemang: event under Prideveckan med tillhörande HBTQ-seminiarum och Nationaldagsfirande.

5 Strategi marknadsstöd

Dnr 1.2.1-709/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att anta strategin för marknadsstöd.

6 Månadsrapport 2018

Dnr 1.2.1-43/2018 Förslag till beslut Nämnden godkänner denna månadsrapport.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Svar på medborgarförslag om utflykter med familjer

Dnr 1.2.4-523/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar med hänvisning till förvaltningen beredning att medborgarförslaget ska anses besvarat.

8 Svar på medborgarförslag om att Spånga by ska få utökade öppettider

Dnr 1.2.4-509/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att avslå medborgarförslaget.

9 Anmälan av medborgarförslag om fler mötesplatser för ungdomar över årskurs 9

Dnr 1.2.3-493/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om fler mötesplatser för ungdomar över årskurs 9.

10 Anmälan av medborgarförslag om att synliggöra att personer som använder ledar- eller assistanshund får vara i kommunala lokaler

Dnr 1.2.4-808/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om att synliggöra att personer som använder ledar- eller assistanshund får vara i kommunala lokaler

11 Anmälan av medborgarförslag gällande gratis träning i Tensta simhall för pensionärer samt tillgång till hälsopedagog eller sjukgymnast

Dnr 1.2.4-740/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag gällande gratis träning i Tensta simhall för pensionärer samt tillgång till hälsopedagog eller sjukgymnast.

12 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

Dnr 1.1-24/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Anmälan av protokoll för rådet för funktionshindersfrågor

Dnr 1.1-39/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokollet från den 11 september 2018 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av protokoll för pensionärsråden

Dnr 1.1-40/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokollet från den 12 september 2018 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under oktober 2018

(Handlingar finns i pärm vid sammanträdet) Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

17 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Beställning av förslagshandlingar för ny förskola på Gullingeplan 30

§3:B Svar på remiss om utbyggnad av Järva begravningsplats - etapp 1, genomförandebeslut

§3:C Sammanträdestider för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 2019

§4 Återrapportering av stadsdelsnämndens publika evenemang under 2018

§5 Strategi marknadsstöd

§6 Månadsrapport till nämnden i november 2018

§7 Svar på medborgarförslag om utflykter med familjer

§8 Svar på medborgarförslag om att Spånga by ska få utökade öppettider

§9 Anmälan av medborgarförslag om fler mötesplatser för ungdomar över årskurs 9

§10 Anmälan av medborgarförslag om att synliggöra att personer som använder ledar- eller assistanshund får vara i kommunala lokaler

§11 Anmälan av medborgarförslag gällande gratis träning i Tensta simhall för pensionärer samt tillgång till hälsopedagog eller sjukgymnast

§12 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§13 Anmälan av protokoll för rådet för funktionshindersfrågor

§14 Anmälan av protokoll för pensionärsråden

§15 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under oktober 2018

§16 Kurser och konferenser

§17 Information, nämndens och förvaltningens frågor