Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2013-12-09

Sammanträde 2013-12-09

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

4 Finansiell månadsrapport per 2013-10-31 (Utskickat)

6 Internkontrollplan 2014 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

7 Årsstämmor 2014 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

8 Sammanträdestider 2014 (Utskickat)

9 Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under 2013 (Utskickat)

10 Genomförandebeslut, AB Svenska Bostäder gällande nyproduktion av bostäder, kv Björnlandet, Norra Djurgårdsstaden (Utskickat, SEKRETESS bilaga 1 och 2)

13 Övriga anmälningsärenden (Utskickat)

Bilagor
13 10a Remissvar Ändring verkets byggregler.pdf (318 kb) 13 10b Remiss.pdf (10 669 kb) 13 10c Remissbrev.pdf (205 kb) 13 11a Remissvar Enklare detaljplaneprocess.pdf (325 kb) 13 11b Remiss.pdf (2 954 kb) 13 11c Remissbrev.pdf (198 kb) 13 12a Remissvar Utvärdering och översyn strandskyddsreglerna.pdf (237 kb) 13 12b Remiss.pdf (12 334 kb) 13 12c Remissbrev.pdf (206 kb) 13 1a Remissvar Utökad internettillgänglighet.pdf (90 kb) 13 1b Remiss.pdf (55 kb) 13 1c Remissbrev.pdf (229 kb) 13 2a Remissvar Färdplan 2050.pdf (665 kb) 13 2b Remiss.pdf (5 643 kb) 13 2c Remissbrev.pdf (141 kb) 13 3a Remissvar Konstgräsplan Norra Real.pdf (112 kb) 13 3b Motion.pdf (56 kb) 13 3c Remissbrev.pdf (235 kb) 13 4a Remissvar Hässelby-Vällingby.pdf (308 kb) 13 4b Remiss.pdf (239 kb) 13 4b Remissbilaga 1.pdf (49 kb) 13 4b Remissbilaga 2.pdf (2 520 kb) 13 4c Remissbrev.pdf (146 kb) 13 5a Remissvar Samordnade bullerregler.pdf (689 kb) 13 5b Remiss.pdf (1 172 kb) 13 5c Remissbrev.pdf (206 kb) 13 6a Remissvar God utemiljö.pdf (350 kb) 13 6b Motion.pdf (133 kb) 13 6c Remissbrev.pdf (231 kb) 13 7a Remissvar Säkerhet och trygghet.pdf (171 kb) 13 7b Motion.pdf (64 kb) 13 7c Remissbrev.pdf (231 kb) 13 8a Remissvar Riksintressen för friluftslivet.pdf (422 kb) 13 8b Remiss.pdf (6 466 kb) 13 8c Remissbrev.pdf (201 kb) 13 9a Remissvar Flygbuller och bostadsbyggande.pdf (383 kb) 13 9b Remiss.pdf (575 kb) 13 9c Remissbrev.pdf (205 kb) 13 Bilaga 10a Remissvar Ändring verkets byggregler.pdf (487 kb) 13 Bilaga 11a Remissvar Enklare detaljplaneprocess.pdf (586 kb) 13 Bilaga 12a Remissvar Utvärdering och översyn strandskyddsreglerna.pdf (259 kb) 13 Bilaga 13 Revrapp Systematiskt miljoarbete.pdf (637 kb) 13 Bilaga 1a Remissvar Utökad internettillgänglighet.pdf (138 kb) 13 Bilaga 2a Remissvar Färdplan 2050.pdf (2 022 kb) 13 Bilaga 3a Remissvar Konstgräsplan Norra Real.pdf (174 kb) 13 Bilaga 4a Remissvar Hässelby-Vällingby.pdf (464 kb) 13 Bilaga 5a Remissvar Samordnade bullerregler.pdf (894 kb) 13 Bilaga 6a Remissvar God utemiljö.pdf (283 kb) 13 Bilaga 7a Remissvar Säkerhet och trygghet.pdf (129 kb) 13 Bilaga 8a Remissvar Riksintressen för friluftslivet.pdf (1 140 kb) 13 Bilaga 9a Remissvar Flygbuller och bostadsbyggande.pdf (442 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§6 Internkontrollplan 2014 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

§8 Sammanträdestider 2014

§9 Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under år 2013

§10 Genomförandebeslut, AB Svenska Bostäder gällande nyproduktion av bostäder, kv. Björnlandet, Norra Djurgårdsstaden

§13 Övriga anmälningsärenden

13 10a Remissvar Ändring verkets byggregler.pdf (318 kb) 13 10b Remiss.pdf (10 669 kb) 13 10c Remissbrev.pdf (205 kb) 13 11a Remissvar Enklare detaljplaneprocess.pdf (325 kb) 13 11b Remiss.pdf (2 954 kb) 13 11c Remissbrev.pdf (198 kb) 13 12a Remissvar Utvärdering och översyn strandskyddsreglerna.pdf (237 kb) 13 12b Remiss.pdf (12 334 kb) 13 12c Remissbrev.pdf (206 kb) 13 1a Remissvar Utökad internettillgänglighet.pdf (90 kb) 13 1b Remiss.pdf (55 kb) 13 1c Remissbrev.pdf (229 kb) 13 2a Remissvar Färdplan 2050.pdf (665 kb) 13 2b Remiss.pdf (5 643 kb) 13 2c Remissbrev.pdf (141 kb) 13 3a Remissvar Konstgräsplan Norra Real.pdf (112 kb) 13 3b Motion.pdf (56 kb) 13 3c Remissbrev.pdf (235 kb) 13 4a Remissvar Hässelby-Vällingby.pdf (308 kb) 13 4b Remiss.pdf (239 kb) 13 4b Remissbilaga 1.pdf (49 kb) 13 4b Remissbilaga 2.pdf (2 520 kb) 13 4c Remissbrev.pdf (146 kb) 13 5a Remissvar Samordnade bullerregler.pdf (689 kb) 13 5b Remiss.pdf (1 172 kb) 13 5c Remissbrev.pdf (206 kb) 13 6a Remissvar God utemiljö.pdf (350 kb) 13 6b Motion.pdf (133 kb) 13 6c Remissbrev.pdf (231 kb) 13 7a Remissvar Säkerhet och trygghet.pdf (171 kb) 13 7b Motion.pdf (64 kb) 13 7c Remissbrev.pdf (231 kb) 13 8a Remissvar Riksintressen för friluftslivet.pdf (422 kb) 13 8b Remiss.pdf (6 466 kb) 13 8c Remissbrev.pdf (201 kb) 13 9a Remissvar Flygbuller och bostadsbyggande.pdf (383 kb) 13 9b Remiss.pdf (575 kb) 13 9c Remissbrev.pdf (205 kb) 13 Bilaga 10a Remissvar Ändring verkets byggregler.pdf (487 kb) 13 Bilaga 11a Remissvar Enklare detaljplaneprocess.pdf (586 kb) 13 Bilaga 12a Remissvar Utvärdering och översyn strandskyddsreglerna.pdf (259 kb) 13 Bilaga 13 Revrapp Systematiskt miljoarbete.pdf (637 kb) 13 Bilaga 1a Remissvar Utökad internettillgänglighet.pdf (138 kb) 13 Bilaga 2a Remissvar Färdplan 2050.pdf (2 022 kb) 13 Bilaga 3a Remissvar Konstgräsplan Norra Real.pdf (174 kb) 13 Bilaga 4a Remissvar Hässelby-Vällingby.pdf (464 kb) 13 Bilaga 5a Remissvar Samordnade bullerregler.pdf (894 kb) 13 Bilaga 6a Remissvar God utemiljö.pdf (283 kb) 13 Bilaga 7a Remissvar Säkerhet och trygghet.pdf (129 kb) 13 Bilaga 8a Remissvar Riksintressen för friluftslivet.pdf (1 140 kb) 13 Bilaga 9a Remissvar Flygbuller och bostadsbyggande.pdf (442 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§13_prot_20131209.pdf (82 kb)