Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2014-06-17

Sammanträde 2014-06-17

Datum
Klockan
10:00
Plats
Stora Kollegiesalen

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

7 Avrapportering förtroenderisker inom koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat, SEKRETESS bilagor)

10 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder inom Årstastråket detaljplan 1 i Årsta (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)

14 Genomförandebeslut gällande SISAB:s förvärv av samtliga aktier i Datja Fastighets AB innehållande fastigheterna Centauren 1, Ormbäraren 3 och Taffelberget 7, som tillsammans utgör Campus Konradsberg (Utskickat)

15 Övriga frågor

Muntlig rapportering om Stockholms framtida avloppsrening
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (194 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§7 Avrapportering förtroenderisker inom koncernen Stockholm Stadshus AB

§10 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder inom Årstastråket detaljplan 1 i Årsta

§13 Genomförandebeslut gällande SISAB:s förvärv av samtliga aktier i Datja Fastighets AB innehållande fastigheterna Centauren 1, Ormbäraren 3 och Taffelberget 7, som tillsammans utgör Campus Konradsberg