Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2015-10-19

Sammanträde 2015-10-19

Datum
Klockan
14:00
Plats
Stora Kollegiesalen

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

3 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2015 i koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

Muntlig föredragning av koncernrevisor Mikael Sjölander (EY)

6 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Marman (Utskickat, SEKRETESS bilaga 1a, 1b och 2)

7 Genomförandebeslut för AB Stockholmshem gällande ombyggnad av bostäder i Valla torg-området, Årsta, i samband med Stockholms stads EU-projekt GrowSmarter. (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)

8 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (Utskickat, SEKRETESS bilaga 1b)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§3 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut

§6 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Marman

§7 Genomförandebeslut för AB Stockholmshem gällande ombyggnad av bostäder i Valla torg-området, Årsta, i samband med Stockholms stads EU-projekt GrowSmarter