Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2017-05-08

Sammanträde 2017-05-08

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat, protokoll årsstämma utskickat)

3 Utseende av styrelsens sekreterare (Utskickat)

5 Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

6 Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

7 Lägesredovisning 2016 - projekt Norvik, Stockholms Hamn (Utskickat, SEKRETESS bilaga 3)

9 Inriktningsbeslut gällande Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder vid Kärrtorps IP och Vikstensvägen, Kärrtorp (Utskickat, SEKRETESS bilaga 3)

10 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (Utskickat)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
KomplÄgardir bilaga 1_bil 1 fordon.pdf (200 kb) KomplÄgardir bilaga 1_bil 2 fordon.pdf (328 kb) KomplÄgardir bilaga 1_bil 3 fordon.pdf (463 kb) KomplÄgardir bilaga 1_prut fordon.pdf (240 kb) KomplÄgardir bilaga 1_utlåt fordon.pdf (667 kb) KomplÄgardir bilaga 2_bil 2 centrum.pdf (1 707 kb) KomplÄgardir bilaga 2_bil 3 riktl centrum.pdf (1 692 kb) KomplÄgardir bilaga 2_prut centrum.pdf (242 kb) KomplÄgardir bilaga 2_prut flerb.pdf (33 kb) KomplÄgardir bilaga 2_utlåt centrum.pdf (677 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 2-3 små.pdf (88 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 3-4 flerb.pdf (33 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 4 små.pdf (96 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 5 flerb.pdf (96 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 5 små.pdf (86 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 6 flerb.pdf (61 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 7 flerb.pdf (37 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 7 små.pdf (37 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 8 flerb.pdf (623 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 8 små.pdf (366 kb) KomplÄgardir bilaga 3_prut flerb - 2.pdf (30 kb) KomplÄgardir bilaga 3_prut flerb.pdf (207 kb) KomplÄgardir bilaga 3_prut små - 2.pdf (203 kb) KomplÄgardir bilaga 3_prut små.pdf (204 kb) KomplÄgardir bilaga 3_utlåt flerb - 2.pdf (344 kb) KomplÄgardir bilaga 3_utlåt flerb.pdf (378 kb) KomplÄgardir bilaga 3_utlåt små -2.pdf (631 kb) KomplÄgardir bilaga 4_plan avfall.pdf (5 339 kb) KomplÄgardir bilaga 4_prut avfall.pdf (21 kb) KomplÄgardir bilaga 4_utlåt avfall.pdf (1 037 kb) KomplÄgardir bilaga 5_bil 2 uppkopplad.pdf (819 kb) KomplÄgardir bilaga 5_bil 3 uppkopplad.pdf (114 kb) KomplÄgardir bilaga 5_bil 4 uppkopplad.pdf (195 kb) KomplÄgardir bilaga 5_bil 5 uppkopplad.pdf (340 kb) KomplÄgardir bilaga 5_prut uppkopplad.pdf (21 kb) KomplÄgardir bilaga 5_utlåt uppkopplad.pdf (553 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

§3 Utseende av styrelsens sekreterare

§5 Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB

§6 Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB

§9 Inriktningsbeslut gällande Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder vid Kärrtorps IP och Vikstensvägen, Kärrtorp

§10 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
KomplÄgardir bilaga 1_bil 1 fordon.pdf (200 kb) KomplÄgardir bilaga 1_bil 2 fordon.pdf (328 kb) KomplÄgardir bilaga 1_bil 3 fordon.pdf (463 kb) KomplÄgardir bilaga 1_prut fordon.pdf (240 kb) KomplÄgardir bilaga 1_utlåt fordon.pdf (667 kb) KomplÄgardir bilaga 2_bil 2 centrum.pdf (1 707 kb) KomplÄgardir bilaga 2_bil 3 riktl centrum.pdf (1 692 kb) KomplÄgardir bilaga 2_prut centrum.pdf (242 kb) KomplÄgardir bilaga 2_prut flerb.pdf (33 kb) KomplÄgardir bilaga 2_utlåt centrum.pdf (677 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 2-3 små.pdf (88 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 3-4 flerb.pdf (33 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 4 små.pdf (96 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 5 flerb.pdf (96 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 5 små.pdf (86 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 6 flerb.pdf (61 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 7 flerb.pdf (37 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 7 små.pdf (37 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 8 flerb.pdf (623 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 8 små.pdf (366 kb) KomplÄgardir bilaga 3_prut flerb - 2.pdf (30 kb) KomplÄgardir bilaga 3_prut flerb.pdf (207 kb) KomplÄgardir bilaga 3_prut små - 2.pdf (203 kb) KomplÄgardir bilaga 3_prut små.pdf (204 kb) KomplÄgardir bilaga 3_utlåt flerb - 2.pdf (344 kb) KomplÄgardir bilaga 3_utlåt flerb.pdf (378 kb) KomplÄgardir bilaga 3_utlåt små -2.pdf (631 kb) KomplÄgardir bilaga 4_plan avfall.pdf (5 339 kb) KomplÄgardir bilaga 4_prut avfall.pdf (21 kb) KomplÄgardir bilaga 4_utlåt avfall.pdf (1 037 kb) KomplÄgardir bilaga 5_bil 2 uppkopplad.pdf (819 kb) KomplÄgardir bilaga 5_bil 3 uppkopplad.pdf (114 kb) KomplÄgardir bilaga 5_bil 4 uppkopplad.pdf (195 kb) KomplÄgardir bilaga 5_bil 5 uppkopplad.pdf (340 kb) KomplÄgardir bilaga 5_prut uppkopplad.pdf (21 kb) KomplÄgardir bilaga 5_utlåt uppkopplad.pdf (553 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20170508.pdf (226 kb)