Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2017-06-12

Sammanträde 2017-06-12

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

6 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Banken, Hägerstensåsen (Utskickat SEKRETESS bilaga 3)

7 Övriga anmälningsärenden (Utskickat)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
7 Bilaga 10a remissvar Kommunikation för vår gemensamma säkerhet.pdf (161 kb) 7 Bilaga 10b remiss.pdf (1 116 kb) 7 Bilaga 11a remissvar Boverket anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga.pdf (546 kb) 7 Bilaga 11b remiss.pdf (521 kb) 7 Bilaga 12a remissvar Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2017-2020.pdf (470 kb) 7 Bilaga 12b remiss.pdf (3 680 kb) 7 Bilaga 13a remissvar Ändringar i dricksvattendirektivet.pdf (136 kb) 7 Bilaga 13b remiss.pdf (647 kb) 7 Bilaga 14a remissvar Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall....pdf (809 kb) 7 Bilaga 14b remiss.pdf (2 687 kb) 7 Bilaga 15a remissvar Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop.pdf (489 kb) 7 Bilaga 15b remiss.pdf (1 952 kb) 7 Bilaga 1a remissvar Tillstånd till sjökabelsanläggning mellan Ängbybadet och Sätravik i Mälaren.pdf (513 kb) 7 Bilaga 1b remiss.pdf (1 181 kb) 7 Bilaga 2a remissvar Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 2011_65_EG.pdf (181 kb) 7 Bilaga 2b remiss.pdf (1 015 kb) 7 Bilaga 3a remissvar Utredning vinter-OS och Paralympics 2026.pdf (2 879 kb) 7 Bilaga 3b remiss.pdf (1 114 kb) 7 Bilaga 4a remissvar motion om strategi för nöjeslivet.pdf (784 kb) 7 Bilaga 4b motion.pdf (76 kb) 7 Bilaga 5 a remissvar om nya bostäder med klassisk arkitektur.pdf (1 141 kb) 7 Bilaga 5b motion.pdf (173 kb) 7 Bilaga 6a remissvar Fritt fram i Tyresån - Utredning om regleringspåverkan och fria vandringsvägar i Tyresåns nedre lopp.pdf (452 kb) 7 Bilaga 6b remissvar.pdf (8 030 kb) 7 Bilaga 7a remissvar bygga 2000 modulbostäder till Stockholmarna.pdf (387 kb) 7 Bilaga 7b motion.pdf (62 kb) 7 Bilaga 8a remissvar motion om ett idrottskluster i Södra Skanstull.pdf (85 kb) 7 Bilaga 8b motion.pdf (58 kb) 7 Bilaga 9a remissvar Lägesrapport av hållbarhetskommissionens arbete.pdf (5 090 kb) 7 Bilaga 9b remiss.pdf (257 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av kommunfullmäktiges val

§3 Anmälan av protokoll

§7 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Banken, Hägerstensåsen

§8 Övriga anmälningsärenden

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
7 Bilaga 10a remissvar Kommunikation för vår gemensamma säkerhet.pdf (161 kb) 7 Bilaga 10b remiss.pdf (1 116 kb) 7 Bilaga 11a remissvar Boverket anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga.pdf (546 kb) 7 Bilaga 11b remiss.pdf (521 kb) 7 Bilaga 12a remissvar Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2017-2020.pdf (470 kb) 7 Bilaga 12b remiss.pdf (3 680 kb) 7 Bilaga 13a remissvar Ändringar i dricksvattendirektivet.pdf (136 kb) 7 Bilaga 13b remiss.pdf (647 kb) 7 Bilaga 14a remissvar Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall....pdf (809 kb) 7 Bilaga 14b remiss.pdf (2 687 kb) 7 Bilaga 15a remissvar Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop.pdf (489 kb) 7 Bilaga 15b remiss.pdf (1 952 kb) 7 Bilaga 1a remissvar Tillstånd till sjökabelsanläggning mellan Ängbybadet och Sätravik i Mälaren.pdf (513 kb) 7 Bilaga 1b remiss.pdf (1 181 kb) 7 Bilaga 2a remissvar Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 2011_65_EG.pdf (181 kb) 7 Bilaga 2b remiss.pdf (1 015 kb) 7 Bilaga 3a remissvar Utredning vinter-OS och Paralympics 2026.pdf (2 879 kb) 7 Bilaga 3b remiss.pdf (1 114 kb) 7 Bilaga 4a remissvar motion om strategi för nöjeslivet.pdf (784 kb) 7 Bilaga 4b motion.pdf (76 kb) 7 Bilaga 5 a remissvar om nya bostäder med klassisk arkitektur.pdf (1 141 kb) 7 Bilaga 5b motion.pdf (173 kb) 7 Bilaga 6a remissvar Fritt fram i Tyresån - Utredning om regleringspåverkan och fria vandringsvägar i Tyresåns nedre lopp.pdf (452 kb) 7 Bilaga 6b remissvar.pdf (8 030 kb) 7 Bilaga 7a remissvar bygga 2000 modulbostäder till Stockholmarna.pdf (387 kb) 7 Bilaga 7b motion.pdf (62 kb) 7 Bilaga 8a remissvar motion om ett idrottskluster i Södra Skanstull.pdf (85 kb) 7 Bilaga 8b motion.pdf (58 kb) 7 Bilaga 9a remissvar Lägesrapport av hållbarhetskommissionens arbete.pdf (5 090 kb) 7 Bilaga 9b remiss.pdf (257 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20170612.pdf (181 kb)