Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2018-06-11

Sammanträde 2018-06-11

Datum
Klockan
12:45
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

3 Utseende av styrelsens sekreterare (Utskickat)

4 Ändrad firmateckningsrätt inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

7 Genomförandebeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Persikan, Södermalm (Utskickat, SEKRETESS bilaga 3)

8 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (Utskickat)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§3 Utseende av styrelsens sekreterare

§8 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv