Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2019-06-10

Sammanträde 2019-06-10

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr

1 Utseende av protokolljusterare

5 Inriktningsbeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom detaljplaneområdet Årstafältet etapp 4a, i stadsdelen Östberga (SEKRETESS Bilaga 3)

7 Fusion av helägt dotterbolag inom Stockholmsmässan AB

8 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§7 Fusion av helägt dotterbolag inom Stockholmsmässan AB

§8 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv