Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2016-03-10

Sammanträde 2016-03-10

Datum
Klockan
16:00
Plats

4 Föregående protokoll 1/2016 (utsänds senare)

5 Revisorernas genomgång (muntligt)

7 Anmälan av extern- och lekmannarevisorernas rapporter över granskning 2015 samt yttrande från bolagsledningen över lekmannarevisorns "Granskningspromemoria 2015 (utsänt)

10 Utseende av ombud till årsstämmorna i dotterbolagen (utsänt)

13 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

§2 Val av sekreterare

§3 Utseende av justeringsman

§4 Föregående protokoll 1/2016

§5 Revisorernas genomgång

§7 Anmälan av extern- och lekmannarevisorernas rapporter över granskning 2015 samt yttrande från bolagsledningen över lekmannarevisorns Granskningspromemoria 2015.

§10 Utseende av ombud till årsstämmorna i dotterbolagen

§13 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser