Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2016-10-06

Sammanträde 2016-10-06

Datum
Klockan
16:00
Plats

3 Föregående protokoll 5/2016 (utsänt)

7 Kompletterande ägardirektiv ang Fokus Skärholmen (utsänt)

9 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

§2 Utseende av justerare

§3 Föregående protokoll 5/2016

§7 Kompletterande ägardirektiv ang Fokus Skärholmen

§9 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser