Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2019-06-12

Sammanträde 2019-06-12

Datum
Klockan
16:00
Plats

3 Föregående protokoll 4/2019 (utsänt)

6 Genomförandebeslut ombyggnation av kv Brodösen (utsänt)

8 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

§2 Utseende av justerare

§3 Föregående protokoll 4/2019

§6 Genomförandebeslut ombyggnation av kv Brodösen

§8 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser