Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2019-10-09

Sammanträde 2019-10-09

Datum
Klockan
16:00
Plats

3 Föregående protokoll 7/2019 (utsänt)

7 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

§2 Utseende av justerare

§3 Föregående protokoll 7/2019

§7 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser