Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2020-04-15

Sammanträde 2020-04-15

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stockholmshem

3 Föregående protokoll nr 2/2020 (utsänt)

9 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

§2 Utseende av justerare jämte protokollförare

§3 Föregående protokoll 2/2020

§9 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser