Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2014-03-04

Sammanträde 2014-03-04

Datum
Klockan
Plats

3 Utseende av protokolljusterare

5 Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2013 för Stockholm Business Region

7 Redovisning av 2013 års internkontrollarbete inom koncernen

8 Rapport jämställdhet- och mångfaldsarbetet 2013

9 Förslag till budget 2015 och inriktning 2016-2017 för koncernen Stockholm Business Region

10 Yttrande över Svenska Konståkningsförbundets ansökan om stöd till evenemang

11 Yttrande över Kungliga Svenska Segel Sällskapet om stöd till evenemang

12 Yttrande över Stockholm Prides ansökan om stöd till evenemang

13 Fyllnadsval till Advisory Board för besöksnäringsfrågor

Anmälningsärenden

15 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang och avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen samt rapport av utfall vid evenemang

16 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

18 Rapport från Stockholm Visitors Board

19 Rapport från Stockholm Business Region Development

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (217 kb)

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Val av protokolljusterare

§5 Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2013 för Stockholm Business Region

§8 Rapport jämställdhet- och mångfaldsarbetet 2013

§9 Förslag till budget 2015 och inriktning 2016-2017 för koncernen Stockholm Business Region

§10 Yttrande över Svenska Konståkningsförbundets ansökan om stöd till evenemang

§11 Yttrande över Kungliga Svenska Segel Sällskapets ansökan om stöd till evenemang

§12 Yttrande över Stockholm Prides ansökan om stöd till evenemang

§13 Fyllnadsval till Advisory Board för besöksnäringsfrågor

§15 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang och avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen samt rapport av utfall vid evenemang

§18 Rapport från Stockholm Visitors Board

§19 Rapport från Stockholm Business Region Development