Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2015-02-03

Sammanträde 2015-02-03

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stockholm Business Region

3 Utseende av protokolljusterare

Beslutsärenden

4 Budgetrapport (ILS) till verksamhetsplan 2015, kompletterande bilaga till verksamhetsplan 2015

5 Jämställdhetsfrågor i förbindelse med evenemangsarrangörers ansökningar om stöd

6 Yttrande över Svensk Galopps ansökan om stöd till evenemang

7 Yttrande över ÖTILLÖ ABs ansökan om stöd till evenemang

8 Yttrande över Driftbolaget i Solna ABs (Friends Arena) ansökan om stöd till evenemang

9 Yttrande över Stockholm Marathon Gruppens ansökan om stöd till evenemang

10 Firmateckningsrätt samt attestinstruktion inom Stockholm Business Region

14 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

15 Rapport från Stockholm Visitors Board

16 Rapport från Stockholm Business Region Development

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Utseende av protokolljusterare

§4 Budgetrapport (ILS) till verksamhetsplan 2015, kompletterande bilaga till verksamhetsplan 2015

§5 Jämställdhetsfrågor i förbindelse med evenemangsarrangörers ansökningar om stöd

§6 Yttrande över Svensk Galopps ansökan om stöd till evenemang

§7 Yttrande över Driftbolaget i Solna ABs (Friends Arena) ansökan om stöd till evenemang

§8 Yttrande över Driftbolaget i Solna ABs (Friends Arena) ansökan om stöd till evenemang

§9 Yttrande av Stockholm Marathon Gruppens ansökan om stöd till evenemang

§10 Firmateckningsrätt samt attestinstruktion inom Stockholm Business Region

§14 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

§15 Rapport från Stockholm Visitors Board

§16 Rapport från Stockholm Business Region Development