Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2016-02-02

Sammanträde 2016-02-02

Datum
Klockan
09:00
Plats
Stadshuset, Drätselnämndens sessionssal. plan 3

3 Utseende av protokolljusterare

Beslutsärenden

4 Riktlinjer om mutor och representation

5 Yttranden över möjligheten till återkrav VM i Amerikansk fotboll 2015

6 Yttrande över Stockholm Marathon Gruppens ansökan om stöd till evenemang (Stockholm Marathon 2016)

7 Uppföljning av Stockholm Business Regions evenemangsstöd (Förtydligade riktlinjer)

8 Fastställande av attestinstruktion inom Stockholm Business Region AB

10 Anmälan av presidiebeslut Stockholms stads Innovationsstipendium 2015

11 Anmälan av presidiebeslut Accelerationsstipendiet 2015

12 Anmälan redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

13 Anmälan av protokoll från Stockholm Business Regions Funktionshinderråd

14 Anmälan av VDs resor i tjänsten 2015

15 Muntlig rapport avseende omorganisation och namnbyten

16 Muntlig rapport från Stockholm Visitors Board

17 Muntlig rapport från Stockholm Business Region Development

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Utseende av protokolljusterare

§5 Yttrande över möjligheten till återkrav VM i Amerikansk fotboll 2015

§6 Yttrande över Stockholm Marathon Gruppens ansökan om stöd till evenemang.

§8 Fastställande av attestinstruktion inom Stockholm Business Region

§10 Anmälan av presidiebeslut Stockholms stads Innovationsstipendium 2015 SBR 1.11.5-353:330/2015

§11 Anmälan av presidiebeslut Accelerationsstipendiet 2015 SBR 3.11.5-353:280/2015

§12 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region SBR 1.3.1-7/2016

§13 Anmälan av protokoll från Stockholm Business Regions funktionshinderråd SBR 1.3.1-8/2016

§14 Anmälan av VDs resor i tjänsten 2015 SBR 1.4-4/2016

§15 Muntlig rapport avseende omorganisation och namnbyten

§16 Rapport från Stockholm Visitors Board

§17 Rapport från Stockholm Business Region Development