Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2017-03-07

Sammanträde 2017-03-07

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Drätselnämndens sessionssal

3 Utseende av protokolljusterare

4 Muntlig föredragning av revisorerna från Stadsrevisionskontoret och Ernst & Young

Beslutsärenden

5 Revisionskontorets granskningspromemoria 2016 samt Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslut 2016

6 Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2016 för Stockholm Business Region AB

8 Redovisning av 2016 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region 2016

9 Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan för koncernen Stockholm Business Region 2016

10 Yttrande över World Triathlon Stockholm ABs ansökan om stöd till evenemang.

(VM deltävling i triathlon 2017 Triathlon)
SBR 3.8.3-44:10/2017

Anmälningsärenden

11 Anmälan om slutrapport Eurovision Song Contest

13 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

14 Muntlig rapport från Visit Stockholm

15 Muntlig rapport från Invest Stockholm

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Utseende av protokolljusterare

§4 Muntlig föredragning av revisorerna från Stadsrevisionen och Ernst & Young

§5 Revisionskontorets granskningspromemoria 2016 samt Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslutet 2016 SBR 1.2-21/2017

§6 Årsredovisning med förvaltningsberättelse för Stockholm Business Region AB SBR 1.2-16/2017

§8 Redovisning av 2016 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region 2016 SBR 1.3.1-14/2017

§9 Uppföljning av jämställdhet- och mångfaldsplanen för koncernen Stockholm Business Region 2016 SBR 1.3.1-49/2017

§10 Yttrande över World Triathlon Stockholm ABs ansökan om stöd till evenemang (VM deltävling i triathlon 2017) SBR 3.8.3-44:10/2017

§11 Anmälan om slutrapport Eurovision Song Contest SBR 3.8.3-269:1190/2015

§13 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region SBR 1.3.1-17:10/2017

§14 Muntlig rapport från Visit Stockholm

§15 Muntlig rapport från Invest Stockholm