Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2017-05-23

Sammanträde 2017-05-23

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Drätselnämndens sessionssal

3 Utseende av protokolljusterare

Beslutsärenden

4 VD kommentar avseende årsprognos och tertialrapport 1 2017 för koncernen Stockholm Business Region (utsändes senare)

6 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid koncernen Stockholm Business Region

7 Utseende av styrelsens sekreterare

9 Yttrande över Stadionklubbarnas ansökan om stöd till evenemang (Bauhaus Galan 2017)

10 Yttrande över Stockholm Prides ansökan om stöd till evenemang (Stockholm Pride 2017)

Anmälningsärenden

12 Sammanställning av stöd till evenemang fattade av styrelsen samt på delegation, avslagna ansökningar samt rapport av utfall vid evenemang

13 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

14 Protokoll från Stockholm Business Regions funktionshinderråd

15 Avsägelse till rådet för funktionshinderfrågor för Stockholm Business Region

16 Muntlig rapport från Visit Stockholm

17 Muntlig rapport från Invest Stockholm

18 VD rapporterar

* KFS och Pacta slås samman
* VD semester. TA v 25- v26, CS v 29.

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Utseende av protokolljusterare

§6 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid koncernen Stockholm Business Region. SBR 1.3.1-70/2017

§7 Utseende av styrelsens sekreterare SBR 1.3.1-69/2017

§9 Yttrande över Stadionklubbarnas ansökan om stöd till evenemang (Bauhaus Galan 2017) SBR 3.8.3-54:10/2017

§10 Yttrande över Stockholm Prides ansökan om stöd till evenemang (Stockholm Pride 2017) SBR 3.8.3-95:10/2017

§13 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region SBR 1.3.1-17:20/2017

§14 Protokoll från av Stockholm Business Regions funktionshinderråd SBR 1.3.1-18:10/2017

§15 Avsägelse till rådet för funktionshinderfrågor för Stockholm Business Region SBR 1.5-89:10/2017

§16 Muntlig rapport från Visit Stockholm

§17 Muntlig rapport från Invest Stockholm