Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2019-05-29

Sammanträde 2019-05-29

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stadshuset, Drätselnämndens sessionssal

3 Utseende av protokolljusterare

Beslutsärenden

4 Utfallsrapport tertial 1 2019 samt årsprognos för koncernen Stockholm Business Region

6 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid koncernen Stockholm Business Region

7 Utseende av styrelsens sekreterare

8 Återtagande av DreamHack ABs ansökan om stöd till evenemang

9 Yttrande över Stockholm Prides ansökan om stöd till evenemang

Anmälningsärenden

10 Sammanställning av stöd till evenemang fattade av styrelsen samt på delegation, avslagna ansökningar samt rapport av utfall vid evenemang

11 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

12 Protokoll från Stockholm Business Regions funktionshinderråd

13 Muntlig rapport från Visit Stockholm

14 Muntlig rapport från Invest Stockholm

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Utseende av protokolljusterare

§4 Utfallsrapport tertial 1 2019 samt årsprognos för koncernen Stockholm Business Region SBR 1.2.2-74/2019

§6 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid koncernen Stockholm Business Region

§7 Utseende av styrelsens sekreterare SBR 1.1.3-73/2019

§8 Återtagande av DreamHack ABs ansökan om stöd till evenemang (DreamHack Masters Stockholm 2019) SBR 4.3-323:40/2019

§9 Yttrande över Stockholm Prides ansökan om stöd till evenemang (Stockholm Pride 2019) SBR 4.3-122:10/2019

§11 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

§13 Muntlig rapport från Visit Stockholm

§14 Muntlig rapport från Invest Stockholm