Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2016-08-25

Sammanträde 2016-08-25

Datum
Klockan
09:00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

10 Remiss av Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län (utsänt)

12 Principer för prismodell för Hamn- och skärgårdstrafiken (Utsänd)

13 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin) b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

14 Övriga frågor

a. Nästa möte: måndagen den 26 september 2016 kl. 9.00

15 Mötets avslutande

2 (2) STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS

§2 Val av protokollsjusterare

§3 Godkännande av dagordningen

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

§7 Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden (utsänt)

§8 Remiss Strategisk inriktning för företagsområden (utsänt)

§9 Remiss Strategi för Fossilbränslefritt Stockholm 2040 (utsänt)

§10 Remiss av Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län (utsänt)

§11 Remiss av Stockholms stads program för evenemang (utsänt)

§12 Principer för prismodell för Hamn- och skärgårdstrafiken (Utsänd)