Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2016-08-25

Sammanträde 2016-08-25

Datum
Klockan
09:00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

10 Remiss av Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län (utsänt)

12 Principer för prismodell för Hamn- och skärgårdstrafiken (Utsänd)

13 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin) b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

14 Övriga frågor

a. Nästa möte: måndagen den 26 september 2016 kl. 9.00

15 Mötets avslutande

2 (2) STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS

§2 Val av protokollsjusterare

§3 Godkännande av dagordningen

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

§10 Remiss av Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län (utsänt)

§12 Principer för prismodell för Hamn- och skärgårdstrafiken (Utsänd)