Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2016-11-24

Sammanträde 2016-11-24

Datum
Klockan
15:00
Plats
Kolskjulet, Örlogsvägen 11, Kastellholmen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd) Ny version av handling utlagd 2016-11-17

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

8 Förslag till riktlinjer för finansiell hantering för Stockholms Hamn AB med dotterbolag (utsänd)

9 Revidering av arkivregler (utsänd) Handling utbytt till en undertecknad 2016-11-16

10 Antagande av Stockholms stads personalpolicy (utsänd)

11 Stockholms Hamnars strategi för Corporate Social Responibility (CSR) (utsänd)

13 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin) b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Per Ling-Vannerus) c. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

14 Övriga frågor

15 Mötets avslutande

2 (2) STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS