Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2019-12-10

Sammanträde 2019-12-10

Datum
Klockan
15:00
Plats
Frösunda Radisson Blu Royal Park Hotel

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt )

5 Budget 2020 för Stockholms Hamn AB

6 Förslag till sammanträdestider 2020 (utsänd)

7 System för internkontroll och Internkontrollplan 2020 för Stockholms Hamnar

9 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Alexandra Lindström) b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson) c. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Stockholm Norvik ( föredragande Tobias Kednert)

10 Övriga frågor

a. Nästa möte: Om behov finns, vid styrelsekonferensen den 28 -29 januari 2020.