Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2020-08-26

Sammanträde 2020-08-26

Datum
Klockan
09:00
Plats
Magasin 2 Frihamnen

3 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

4 Reviderat förslag till budget 2021 och inriktning 2022 - 2023 för Stockholms

5 Avtal om markutnyttjande och drift- och underhållsansvar mellan Stockholms stad

6 Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm (utsänd)

7 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms

8 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänd) 2 (2)

10 Rapporter

a. Muntlig lägesredovisning från VD

11 Övriga frågor

a. Nästa möte: onsdagen den 7 oktober 2020 kl. 9.00