Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2018-06-07

Sammanträde 2018-06-07

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justeringsman jämte ordföranden.

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 15 mars 2018.

4 Utnämning av dataskyddsombud

7 Taxa för vatten och avlopp 2019

9 Projekt 360218 Trekantens reservoar - Reviderat inriktningsbeslut

10 Projekt U361295 Lännareservoaren - Inriktningsbeslut

11 Projekt 360971 Västra Länna, Reviderat genomförandebeslut, exploateringsprojekt,

12 Projekt 361666 Videgårdsvägen, Reviderat genomförandebeslut

13 Projekt 410213 Nytt SCADA-system, genomförandebeslut

16 Läget i Skärgården 2017