Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2013-12-05

Sammanträde 2013-12-05

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Ombildning till bostadsrätt SEKRETESS (delvis)

5 Verksamhetsplan och budget för 2014

8 Upphandling leveransavtal för elkraft

9 Beslutsunderlag investering nyproduktion kv. Korthållaren SEKRETESS

10 Ombyggnader och uppgraderade lägenheter, rapport

13 Överlåtelse av tomträtten till fastigheten Bodö 1 i Husby

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (7 kb)

§1 Val av justeringsmän

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Ombildning till bostadsrätt

§5 Verksamhetsplan och budget för 2014

§6 Reviderad finanspolicy

§8 Upphandling leveransavtal för elkraft

§9 Beslutsunderlag investering nyproduktion kv. Korthållaren SEKRETESS

§10 Ombyggnader och uppgraderade lägenheter, rapport

§13 Överlåtelse av tomträtten till fastigheten Bodö 1 i Husby