Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2015-06-11

Sammanträde 2015-06-11

Datum
Klockan
09:00
Plats
Svenska Bostäders huvudkontor i Vällingby

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Finansiell rapport april 2015

5 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2015

6 Översyn av policydokument

7 Fastställande av arbetsordning m m

8 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

10 Ansökan om medlemskap i SABO

11 Förslag på ny boendeform - kompiskontrakt

12 Förvärv av tomträtten Ståthållaren 5 från SISAB

13 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Hjälminge 1 SEKRETESS

14 Beslutsunderlag investering nyproduktion kv. Skogsstjärnan SEKRETESS

§1 Val av justeringsmän

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Finansiell rapport april 2015

§5 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2015

§6 Översyn av policydokument

§7 Fastställande av arbetsordning m m

§8 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

§10 Ansökan om medlemskap i SABO

§11 Förslag på ny boendeform - kompiskontrakt

§12 Förvärv av tomträtten Ståthållaren 5 från SISAB

§13 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Hjälminge 1 SEKRETESS

§14 Beslutsunderlag investering nyproduktion kv. Skogsstjärnan SEKRETESS

§15 Inkomna skrivelser, anmälan

§17 Studieresa till New York