Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2018-10-18

Sammanträde 2018-10-18

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2018

5 Finansiell rapport augusti 2018

6 Sammanträdestider 2019

7 Lägesrapport nyproduktion

8 Upphandling av elarbeten

9 Upphandling av takarbeten

10 Upphandling av byggarbeten

10:a Upphandling av konsultmäklare

§1 Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2018

§5 Finansiell rapport augusti 2018

§6 Sammanträdestider 2019

§7 Lägesrapport nyproduktion

§8 Upphandling av ramavtal avseende elarbeten inom AB Svenska Bostäder

§9 Upphandling av ramavtal avseende takarbeten inom AB Svenska Bostäder

§10 Upphandling av ramavtal avseende byggarbeten inom AB Svenska Bostäder

§10:a Upphandling av ramavtal avseende konsultmäklare inom AB Svenska Bostäder

§11 Inkomna skrivelser, anmälan