Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2014-10-23

Sammanträde 2014-10-23

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 9 2014 (Adm)

7 Rapport från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (T)

9 En kreativ vision för Högdalstopparna som ett viktigt led i skapandet av Ekopark Syd. Motion från Maria Hannäs (V). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

10 Yttrande över motion om förbättring av stockholmarnas möjligheter till bad. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm + SBK)

11 Park istället för parkering på Skeppsbrokajen. Motion från Åke Askensten (MP). Svar på remiss från kommunstyrelsen (T + Explk)

12 Söder Mälarstrand som ett grönare och hälsosammare promenadstråk. Motion från Maria Hannäs (V). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp + Explk)

13 Utställning av järnvägsplan för förlängning av Spårväg City till Sergels Torg/T-Centralen. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp + Explk + Sbk + Mf + Fsk)

14 Cykeljouren och resultatet av deras arbete. Svar på skrivelse från Daniel Helldén m.fl. (MP) (Stm)

15 Människors lika värde. Svar på skrivelse från Tobias Johansson (V) (T)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret Dnr T2014-00006

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 9 2014 Dnr T2014-00405

§7 Rapport från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet.

§9 En kreativ vision för Högdalstopparna som ett viktigt led i skapandet av Ekopark Syd.

§10 Yttrande över motion om förbättring av stockholmarnas möjligheter till bad.

§11 Park istället för parkering på Skeppsbrokajen.

§12 Söder Mälarstrand som ett grönare och hälsosammare promenadstråk.

§13 Utställning av järnvägsplan för förlängning av Spårväg City till Sergels Torg/T-Centralen.

§14 Cykeljouren och resultatet av deras arbete.