Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2014-11-20

Sammanträde 2014-11-20

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 10/2014

7 Anmälan av trafikkontorets medverkan i det kommunövergripande projektet Införande av Gatuvyer och laserscanning i Stockholms stad

8 Ombyggnad av Strömkajen/Södra Blasieholmshamnen. Slutredovisning

9 Medfinansiering i stora infrastrukturprojekt. Yttrande över stadsrevisionens projektrapport nr 6 2014

10 Gångplan för Stockholm. Beslut om remiss

11 Källsortering i stadens parker på försök. Svar på skrivelse från Daniel Helldén m.fl. (MP)

12 Förbättra trafiksäkerheten vid Sätra ridanläggning. Svar på skrivelse från Charlotta Schenholm (FP), Jonas Naddebo (C) och Göran Oljeqvist (KD)

13 Skarpnäcks Allé och busshållplats Vinggatan. Svar på skrivelser från Malte Sigemalm (S), Skarpnäcks stadsdelsnämnd respektive Skarpnäckfältets, Bagarmossens och Kärrtorps socialdemokratiska föreningar

Dnr: T2014-00372, T2014-00727, T2014-00770

14 Utredning av konsekvenserna av att förbjuda genomfart för tung trafik på Hornsgatan. Svar på föreläggande från miljöförvaltningen

15 Årsavtal för drift-och underhållsentreprenad av fontäner och dammar. Upphandling

16 Blomsterprogram för stadsdelarna i Söderort. Upphandling

17 Tillåt cykeltrafik i Nackareservatet. Svar på skrivelse från Skarpnäcks stadsdelsnämnd

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret Dnr T2014-00006

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinder-frågor Dnr T2014-00011

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 10/2014 Dnr T2014-00045

§7 Anmälan av trafikkontorets medverkan i det kommunövergripande projektet Införande av Gatuvyer och laserscanning i Stockholms stad Dnr T2014-02294

§8 Ombyggnad av Strömkajen/Södra Blasieholmshamnen.

§9 Medfinansiering i stora infrastrukturprojekt.

§11 Källsortering i stadens parker på försök.

§12 Förbättra trafiksäkerheten vid Sätra ridanläggning.

§13 Skarpnäcks Allé och busshållplats Vinggatan.

§14 Utredning av konsekvenserna av att förbjuda genomfart för tung trafik på Hornsgatan.

§15 Årsavtal för drift-och underhållsentreprenad av fontäner och dammar.

§16 Blomsterprogram för stadsdelarna i Söderort.