Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2015-01-29

Sammanträde 2015-01-29

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Naturvårdsverkets remiss om Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller.

Dnr: T2014-02864 och T2014-02987

Boverkets remiss om Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder.
Anmälan om svar på remisser från kommunstyrelsen

6 Intern kontroll i investeringsprojekt. Yttrande över revisionsrapport (Adm)

7 Val av ledamöter till trafiknämndens och Stockholm stads Parkering ABs gemensamma funktionshinderråd för åren 2015-2018

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Naturvårdsverkets remiss om Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller. Boverkets remiss om Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder. Anmälan om svar på remisser från kommunstyrelsen, Dnr T2014-02864 och T2014-02987

§6 Intern kontroll i investeringsprojekt. Yttrande över revisionsrapport, Dnr T2014-02594

§7 Val av ledamöter till trafiknämndens och Stockholms Stads Parkerings AB gemensamma funktionshinderråd för åren 2015-2018, Dnr T2014-02671