Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2018-08-30

Sammanträde 2018-08-30

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Minnesanteckningar från möte mellan trafiknämndens presidie och rådet för funktionshinderfrågor

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning 07/2018 (Adm)

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDEBESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

8 Trimningsåtgärder för stombusslinje 1 och 4, etapp 2. Genomförandebeslut (Tp)

9 Hastighetsplaner. Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 2, etapp 1, Hässelby-Vällingby, Norrmalm, Skärholmen, Liljeholmen inkl. Fruängen. Genomförandebeslut (Tp)

10 Ormängstorget och stråket mot Hässelby torg, del av Grönare Stockholm. Genomförandebeslut (Stm)

11 Utbyggnad av tunnelbanan till Barkarby, till Arenastaden via Hagastaden samt till Nacka och söderort. Sidoavtal till genomförandeavtal (Inf + Explk)

12 Bibliotekstan gatuåtgärder. Slutredovisning (Tp)

13 Breddning av cykelbanor på Norr Mälarstrand och Rålambshovsleden. Slutredovisning (Inf)

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

14 Godstrafikplan. Beslut om antagande (Tp)

15 Ekologisk kompensation (SOU 2017:34). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stab + Expl + Mf)

16 Använda blixtjobb för att städa upp Stockholms gator. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (L) (Stm)

17 Om halkolyckor. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (L) och Mikael Valier (KD) (Stm)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2018-00300

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2018-00136

§6 Minnesanteckningar från möte mellan trafiknämndens presidie och rådet för funktionshinderfrågor

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning 07/2018, Dnr T2018-00276

§8 Trimningsåtgärder för stombusslinje 1 och 4, etapp 2. Genomförandebeslut, Dnr T2018-01577

§9 Hastighetsplaner. Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 2, etapp 1, Hässelby-Vällingby, Norrmalm, Skärholmen, Liljeholmen inklusive Fruängen. Genomförandebeslut, Dnr T2015-00921

§10 Ormängstorget och stråket mot Hässelby torg, del av Grönare Stockholm. Genomförandebeslut, Dnr T2017-00093

§11 Utbyggnad av tunnelbanan till Barkarby, till Arenastaden via Hagastaden samt till Nacka och söderort. Sidoavtal till genomförandeavtal, Dnr T2018-01635

§12 Bibliotekstan gatuåtgärder. Slutredovisning, Dnr T2015-01625

§13 Breddning av cykelbanor på Norr Mälarstrand och Rålambshovsleden. Slutredovisning, Dnr T2015-00004

§15 Ekologisk kompensation (SOU 2017:34). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2018-01189

§16 Använda blixtjobb för att städa upp Stockholms gator. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (L), Dnr T2018-01552

§17 Om halkolyckor. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (L) och Mikael Valier (KD), Dnr T2018-01172