Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2022-03-17

Sammanträde 2022-03-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan om ekonomisk uppföljning

INVESTERINGSÄRENDEN

7 Ombyggnad av södra Götgatan. Reviderat inriktningsbeslut

8 Försök gällande framkomlighetsåtgärder för stomlinje 4 på del av Hornsgatan respektive del av Odengatan. Slutredovisning

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

9 Ramavtal för tekniska och administrativa konsulter. Upphandling

10 Infrastrukturdepartementets promemoria om parkering av elsparkcyklar. Svar på remiss från kommunstyrelsen

11 Byggsäckar. Svar på skrivelse från Jan Valeskog m.fl. (S)

12 Textilinsamlingsboxar. Svar på skrivelse från Jan Valeskog m.fl. (S)

TILLÄGGSÄRENDEN

13 Brommaplan trimningsåtgärder. Inriktningsbeslut

14 Handlingsplan för gång 2022-2027

15 Ändring av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Stockholms kommun

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan om ekonomisk uppföljning

§7 Ombyggnad av södra Götgatan. Reviderat inriktningsbeslut

§8 Försök gällande framkomlighetsåtgärder för stomlinje 4 på del av Hornsgatan respektive del av Odengatan. Slutredovisning

§9 Ramavtal för tekniska och administrativa konsulter. Upphandling

§10 Infrastrukturdepartementets promemoria om parkering av elsparkcyklar. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§11 Byggsäckar. Svar på skrivelse från Jan Valeskog m.fl. (S)

§12 Textilinsamlingsboxar. Svar på skrivelse från Jan Valeskog m.fl. (S)

§13 Brommaplan trimningsåtgärder. Inriktningsbeslut