Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-03-15

Sammanträde 2018-03-15

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 1 februari 2018

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 6 mars 2018

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

6 Anmälan av beslut från socialnämnden

Beslutsärenden

8 Läromedelspolicy

12 Inhyrningsmedgivande för paviljong på Bandhagens skola

Dnr 2.6.3-6254-2017 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Inhyrningsmedgivande för paviljong på fastigheten Vasastaden 1:118 för Rödabergsskolan

14 Inriktningsärende för nybyggnation av fristående hus för CSI-verksamhet på Högalidsskolan

15 Inriktningsförslag för Skolgårdsutveckling 2018/2019

16 Slöjdsalarna på Campus Konradsberg

Svar på skrivelse från Lotta Edholm (L), Cecilia Brinck (M) och Christian Carlsson (KD) Dnr 1.1.3-9383/2017

17 Inventering och åtgärder för trygga skolgårdar

Svar på skrivelse från Sigrid Rydell Johnson (L) och Cecilia Brinck (M) Dnr 1.1.3-8809/2017

18 Sexuella trakasserier i skolan

Svar på skrivelse från Sigrid Rydell Johnson (L) och Cecilia Brinck (M) Dnr 1.1.3-8808/2017

19 Avrop av inventarier för nyetablerade gymnasieskolor

Dnr 2.4.2-792/2018 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Psykisk ohälsa bland unga i Stockholm - Betydelsen av skolors sociodemografiska egenskaper och arbetsmiljö

21 Nationella minoritetsspråk i skolan - förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-43/2018 Dnr 1.6.1-231/2018 (Omedelbar justering)

22 Förslag till ändring i föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov (SKOLFS 2013:19)

Svar på remiss från Skolverket, dnr. 6.1.2-2017:777 Dnr 1.6.1-1617/2018 (Omedelbar justering)

23 Beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan

Dnr 4.3.1-2087/2018 (Omedelbar justering)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 1 februari 2018

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 6 mars 2018

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

§5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§6 Anmälan av beslut från socialnämnden

§12 Inhyrningsmedgivande för paviljong på Bandhagens skola

§13 Inhyrningsmedgivande för paviljong på fastigheten Vasastaden 1:118 för Rödabergsskolan

§19 Avrop av inventarier för nyetablerade gymnasieskolor

§20 Psykisk ohälsa bland unga i Stockholm ­ Betydelsen av skolors sociodemografiska egenskaper och arbetsmiljö

§21 Nationella minoritetsspråk i skolan ­ förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering

§22 Förslag till ändring i föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov (SKOLFS 2013:19)

§23 Beslut publiceras inte på Insyn