Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-09-27

Sammanträde 2018-09-27

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 18 september 2018

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

7 Inhyrningsmedgivande av ytterligare lokaler i fastigheten Kilaberg 1, Hägersten

8 Genomförandebeslut för ombyggnation och verksamhetsanpassningar av Snösätraskolan

10 Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället

(SOU 2018:57)
Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/1167
Dnr 1.6.1-6834/2018 (Omedelbar justering)

11 Barn i låg- och mellanstadiet bör ges schemalagd motion i enlighet med Bunkefloprojektet.

12 Motion om att minska barngruppernas storlek

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/676
Dnr 1.6.1-4912/2018 (Omedelbar justering)

13 Ökat antal ”hemmasittare” i Stockholms stad

14 Undersökning av förskolebarnens ordförråd

Svar på skrivelse från Lotta Edholm (L), Cecilia Brinck (M), Christian Carlsson (KD) och John Kåberg (C).
Dnr 1.1.3-787/2018

15 Idrottsmöjligheterna på Anna Whitlocks gymnasium

Svar på skrivelse från Lotta Edholm (L), Cecilia Brinck (M) och John Kåberg (C).
Dnr 1.1.3-2240/2018

16 Information om rektors beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan

Dnr 4.3.1-6009/2018, 4.3.1-6008/2018, 4.3.1-6007/2018

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 18 september 2018

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§7 Inhyrningsmedgivande av ytterligare lokaler i fastigheten Kilaberg 1, Hägersten

§16 Information om rektorns beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan