Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2021-02-18

Sammanträde 2021-02-18

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten (sammanträdena är ej öppna för allmänheten)

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

2:1 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 9 februari 2021 samt den 15 februari 2021

2:2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd förfunktionshinderfrågor den 10 februari 2021

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

6 Ny högstadieskola, Mariehäll 1:10

7 Stockholms stads trygghetsprogram 2020 -2023

- Remiss från KS, dnr 2019/1939
Dnr. 1.6.1 -8741/2020 (omedelbar justering)

8 Kostnadsfri simskola för stadens 6-åringar

9 Barngrupperna i förskolan är för stora - stadens statistik ger en skev bild av verkligheten

10 Behåll och utveckla spelplaner i Bandhagen-Högdalen

11 Kulturskolans lokaler

12 Minskning av allmän visstidsanställning i förskola och skola

-Remiss från KS, dnr 2019/1291
Dnr. 1.6.1 -10268/2020 (omedelbar justering)

13 Personalsituationen på Alviksskolan

14 Hanteringen av pandemin på gymnasieskolor, skolor och förskolor

15 Indragna kuratorstjänster

16 Yttrande till förvaltningsrätten i mål om återkallelse av godkännande

Dnr. 1.8.1-39/2021 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§9 Barngrupperna i förskolan är för stora - stadens statistik ger en skev bild av verkligheten

§16 Yttrande till förvaltningsrätten i mål om återkallelse av godkännande