Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala funktionshindersrådet > Sammanträde 2021-10-13

Sammanträde 2021-10-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Information från Shyi Klint Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Shyi Klint Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) informerar om God och Nära vård.

2 Val av ersättare

Diarienummer 2021/KS 0288 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Val av ersättare godkänns.

Beskrivning av ärendet
Mona Mörtling representant för föreningen Attention Tyresö- Haninge väljs in som ersättare i kommunala funktionshindersrådet.

3 Sammanträdesplan 2022

Diarienummer 2021/KS 0289 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Sammanträdesplan för 2022 antas.

Beskrivning av ärendet
Förslag till sammanträdesplan 2022 bifogas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

4 Uppföljning av delårsrapporter

Diarienummer 2021/KS 0290 002

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Uppföljning av nämndernas delårsrapporter samt målen och aktiviteter i tillgänglighetsplanen för 2021.

Bilagor
Delårsrapport 1, ASN.pdf
Delårsrapport 1, ÄON.pdf

5 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2021

Diarienummer 2021/KS 0291 007

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådets ordförande har delegation att besluta om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen. Fattade delegationsbeslut bifogas.

Bilagor
Ansökan från Nyboda skola.pdf
Beslut.pdf

6 Information från ordförande KFR

Diarienummer 2021/KS 0053 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande informerar kommunal funktionshindersrådet om aktuella händelser.

7 Meddelande till kommunal funktionshindersrådet

Diarienummer 2021/KS 0054 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande som inkommit till kommunala funktionshindersrådet redo visas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Återrapportering - granskning av Alléplans servicebostad.pdf
Behovsanalys, korttidstillsyn.pdf
10 sep 2021. Naturguidning med Srf i Alby.pdf