Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2018-02-15

Sammanträde 2018-02-15

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Dnr 2018/GAN 0010

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Jenny Gardbrant chef för kommunkansliet informerar om nya kommunallagen,

2 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyreslen som berör nämnden

Dnr 2018/GAN 0011

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.
- Lokalförsörjningsplanen
- Integrationsstrategin

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-01-09 §8.pdf

3 Verksamhetsberättelse 2017

Dnr 2018/GAN 0026

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
1. Verksamhetsberättelse 2017 för verksamhetsområde VO 6: Gymnasieskola med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Verksamhetsberättelse 2017 för verksamhetsområde VO 7 Vuxenutbildning med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
3. Verksamhetsberättelse 2017 för verksamhetsområde VO 8 Arbete och integration med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2017 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden, Gymnasieskola, Vuxenutbildning och Arbete och integration. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2017 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - verksamhetsberättelse 2017.docx
Verksamhetsberättelse 2017 VO 6 Gymnasieskola.docx
Verksamhetsberättelse 2017 VO 7 Vuxenutbildningen.docx
Verksamhetsberättelse 2017 VO 8 Arbete och integration.docx

4 Verksamhetsplan 2018

Dnr 2018/GAN 0025

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsplaner för 2018 redovisas.

Bilagor
Verksamhetsplan VO 6 Gymnasieskola 2018.docx
Verksamhetsplan VO 7 Vuxenutbildningen 2018.docx
Verksamhetsplan VO 8 Arbete och integration 2018.docx

5 Förvaltningschefens information

Dnr 2018/GAN 0012

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
- Arbetslöshetsstatistik
- Uppdragslistan
- Söksiffror gymnasiet

Bilagor
Arbetslösheten januari 2018.pdf
Uppdragslista januari 2018 GAN.pdf

6 Statsbidrag

Dnr 2018/GAN 0014

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om ansökta, beviljade avslagna och redovisade statsbidrag.
- Skolverket har fattat beslut om rekvisitionen för introduktionsprogram samt beslut om gymnasial lärling. Beviljat ansökt belopp.
- Beviljande av statsbidrag till utbildning som kombinerad med traineejobb hälso- och sjukvård
- Statsbidragskalendern bifogas

Bilagor
Beslut gymnasial lärling.pdf
Beslut rekvisition introduktionsprogram.pdf
Beslut trainee hälso och sjukvård 2018.pdf
Statsbidragskalendern 2018.pdf

7 Kränkande behandling

Dnr 2018/GAN 0013

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

8 Meddelande

Dnr 2018/GAN 0030

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Förvaltningsrätten avslår inkommen överklagan gällande inackorderingstillägg

Bilagor
Överklagan inackorderingstillägg.pdf

§1 Informationsärende

Dnr 2018/GAN 0010

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Jenny Gardbrant chef för kommunkansliet informerar om nya kommunallagen,

Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20180215.pdf (152 kb)

§2 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyreslen som berör nämnden

Dnr 2018/GAN 0011

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.
- Lokalförsörjningsplanen
- Integrationsstrategin

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-01-09 §8.pdf

§3 Verksamhetsberättelse 2017

Dnr 2018/GAN 0026

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Verksamhetsberättelse 2017 för verksamhetsområde VO 6: Gymnasieskola med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Verksamhetsberättelse 2017 för verksamhetsområde VO 7 Vuxenutbildning med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
3. Verksamhetsberättelse 2017 för verksamhetsområde VO 8 Arbete och integration med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2017 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden, Gymnasieskola, Vuxenutbildning och Arbete och integration. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2017 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse  - verksamhetsberättelse 2017.docx
Verksamhetsberättelse 2017 VO 6 Gymnasieskola.docx
Verksamhetsberättelse 2017 VO 7 Vuxenutbildningen.docx
Verksamhetsberättelse 2017 VO 8 Arbete och integration.docx

§4 Verksamhetsplan 2018

Dnr 2018/GAN 0025

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsplaner för 2018 redovisas.

Bilagor
Verksamhetsplan VO 6 Gymnasieskola 2018.docx
Verksamhetsplan VO 7 Vuxenutbildningen 2018.docx
Verksamhetsplan VO 8 Arbete och integration 2018.docx

§5 Förvaltningschefens information

Dnr 2018/GAN 0012

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Arbetslöshetsstatistik
- Uppdragslistan
- Söksiffror gymnasiet

Bilagor
Arbetslösheten januari 2018.pdf
Uppdragslista januari 2018 GAN.pdf

§6 Statsbidrag

Dnr 2018/GAN 0014

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om ansökta, beviljade avslagna och redovisade statsbidrag.
 
Beviljade bidrag
- Nynäshamns kommun har tillsammans med Haninge och Tyresö sökt och beviljats bidrag för lärling på komvux. Tyresö beviljades 1 422 340 kr.
- Tyresö kommun har sökt och delvis beviljat belopp av Skolverket för statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb samt för tidsbegränsat anställda inom vården 2018.
- Skolverket har fattat beslut om rekvisitionen för introduktionsprogram samt beslut om gymnasial lärling. Beviljat ansökt belopp.
 
Avslagna bidrag
Avslag för Tyresö komvuxs ansökan gällande YH-utbildning; systemutvecklare.
 
Övrigt
Statsbidragskalendern bifogas
Bilagor
Beslut rekvisition introduktionsprogram.pdf
Beslut gymnasial lärling.pdf
Beslut trainee hälso och sjukvård 2018.pdf
Statsbidragskalendern 2018.pdf

§7 Kränkande behandling

Dnr 2018/GAN 0013

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Nio fall rapporterades på sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20180215.pdf (152 kb)

§8 Meddelande

Dnr 2018/GAN 0030

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Förvaltningsrätten avslår överklagande gällande inackorderingstillägg.

Bilagor
Överklagan inackorderingstillägg.pdf