Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsens demokratiberedning > Sammanträde 2014-01-22

Sammanträde 2014-01-22

Datum
Klockan
18:30
Plats
Sammanträdesrum Myggdalen

1 Demokratiberedningens aktiviteter i samband med valen 2014

Dnr 2013/KS 0430 004

Demokratiberedningens förslag till beslut
-

Beskrivning av ärendet
För första gången sker val till Europaparlamentet, riksdag, landstings-och kommunfullmäktige under ett och samma kalenderår. Demokratiberedningen behöver diskutera vilka olika aktiviteter som behöver genomföras. Inför mötet med demokratiberedningen i januari 2014 ska ledamöterna i demokratiberedningen inventera idéer kring valen 2014 i sina respektive partigrupper.

Bilagor
Valdeltagande Tyresö.pdf
Utkast Kommunikationsplan Val 2014.pdf

2 Sammanträdesdatum demokratiberedningen 2014

Demokratiberedningens förslag till beslut
- Sammanträdesdatum för 2014 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Föreslag på sammanträdesdatum för demokratiberedningen 2014:

* 5 mars
* 1 april
* 7 maj
* 28 augusti
* 9 oktober
* 20 november

§1 Demokratiberedningens aktiviteter i samband med valen 2014

Dnr 2013/KS 0430 004

Demokratiberedningens beslut
1. Informationen noteras

2. Förslag till verksamhetsplan kommer att behandlas på nästa möte i demokratiberedningen.

Beskrivning av ärendet
För första gången sker val till Europaparlamentet, riksdag, landstings-och kommunfullmäktige under ett och samma kalenderår. Demokratiberedningen behöver diskutera vilka olika aktiviteter som behöver genomföras. Inför mötet med demokratiberedningen i januari 2014 ska ledamöterna i demokratiberedningen inventera idéer kring valen 2014 i sina respektive partigrupper.

Alliansen har tagit fram ett förslag till aktiviteter under året.

Marit Andersson informerar om att valnämnden har bestämt vallokaler samt lokaler för förtidsröstning. Posten kommer att sköta distributionen av röster från förtidsröstningen. Utbildning kommer att hållas för valförrättare.

Karin Hassler informerar om  förslag till kommunikationsplan för valen 2014 se bilaga.

Bilagor
Valdeltagande Tyresö.pdf
Utkast Kommunikationsplan Val 2014.pdf

§2 Sammanträdesdatum demokratiberedningen 2014

Demokratiberedningens beslut
1. Sammanträdesdatum för 2014 godkänns.
 
2. Under 2014 sammanträder demokratiberedningen klockan 18:00.

Beskrivning av ärendet
Föreslag på sammanträdesdatum för demokratiberedningen 2014:
5 mars
1april
7 maj
28 augusti
9 oktober
20 november

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20140122.pdf (143 kb)