Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsens demokratiberedning > Sammanträde 2014-04-01

Sammanträde 2014-04-01

Datum
Klockan
18:00
Plats
Sammanträdesrum Myggdalen

1 Statistik valdeltagande och röstberättigade

Dnr 2014/KS 0134 004

Demokratiberedningens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
På demokratiberedningens möte den 5 mars 2014 fick kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram statistik över valdeltagandet i Tyresö kommun i valet 2010 uppdelad på kön och ålder.

Det finns ingen statistik uppdelad på kön och ålder över valdeltagandet i Tyresö kommun i valet 2010. För att få fram dessa uppgifter krävs en manuell bearbetning av röstländerna. Kommunledningskontoret har dock tagit fram statistik över valdeltagandet 2010 uppdelad på distrikt (bilaga).

Uppgifter om röstberättigade i valen 2014 bifogas även ärendet (bilaga).

Till ärendet bifogas också statistik från Statistiska Centralbyrån (bilaga). Valdeltagarundersökningarna från Statistiska Centralbyrån är mycket omfattande. Personer som är födda den 15:e varje månad ingår viket motsvarar ungefär var 30:e röstberättigad, närmare 170 000 personer.

Grupperna på sidan 16 i informationen från Statistiska Centralbyrån ska förklaras enligt nedan:
Social grupp 1 högre tjänstemän
Socialgrupp 2 medelklass
Socialgrupp 3 arbetare

Bilagor
Valdeltagande olika valdistrikt kommunval 2010.pdf
Röstberättigade Stockholms län val 2014.pdf
Supervalåret 2014 valdeltagande Statistiska centralbyrån.pdf

2 Kommunikationsplan för valet till Europaparlamentet 2014

Dnr 2014/KS 0135 004

Demokratiberedningens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Till demokratiberedningens möte den 5 mars 2014 skickade kommunikationschef Karin Hassler med ett förslag till kommunikationsplan inför valet till Europarlamentet den 25 maj. Kommunikationschefen har, efter synpunkter, återkommit med nytt förslag på kommunikationsplan (bilaga).

Bilagor
Kommunikationsplan EU version 2 1.pdf

3 Verksamhetsplan för demokratiberedningen 2014 - Genomförande

Dnr 2014/KS 0133 003

Demokratiberedningens förslag till beslut
-

Beskrivning av ärendet
På demokratiberedningens möte den 5 mars 2014 beslutade demokratiberedningen om en verksamhetsplan för 2014 (bilaga). Demokratiberedningen behöver nu besluta om arbetsfördelning gällande aktiviteterna i verksamhetsplanen.

Bilagor
Verksamhetsplan demokratiberedningen 2014.pdf
Planerade aktiviteter inför valen 2014 barn- och utbildningsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (110 kb)

§8 Statistik valdeltagande och röstberättigade

Dnr 2014/KS 0134 004

Demokratiberedningens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
På demokratiberedningens möte den 5 mars 2014 fick kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram statistik över valdeltagandet i Tyresö kommun i valet 2010 uppdelad på kön och ålder.

Det finns ingen statistik uppdelad på kön och ålder över valdeltagandet i Tyresö kommun i valet 2010. För att få fram dessa uppgifter krävs en manuell bearbetning av röstlängderna. Kommunledningskontoret har dock tagit fram statistik över valdeltagandet 2010 uppdelad på distrikt (bilaga).

Uppgifter om röstberättigade i valen 2014 bifogas även ärendet (bilaga).

Till ärendet bifogas också statistik från Statistiska Centralbyrån (bilaga). Valdeltagarundersökningarna från Statistiska Centralbyrån är mycket omfattande. Personer som är födda den 15:e varje månad ingår viket motsvarar ungefär var 30:e röstberättigad, närmare 170 000 personer.

Grupperna på sidan 16 i informationen från Statistiska Centralbyrån ska förklaras enligt nedan:
Social grupp 1 högre tjänstemän
Socialgrupp 2 medelklass
Socialgrupp 3 arbetare

Bilagor
Valdeltagande olika valdistrikt kommunval 2010.pdf
Röstberättigade Stockholms län val 2014.pdf
Supervalåret 2014 valdeltagande Statistiska centralbyrån.pdf

§9 Kommunikationsplan för valet till Europaparlamentet 2014

Dnr 2014/KS 0135 004

Demokratiberedningens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Till demokratiberedningens möte den 5 mars 2014 skickade kommunikationschef Karin Hassler med ett förslag till kommunikationsplan inför valet till Europarlamentet den 25 maj. Kommunikationschefen har, efter synpunkter, återkommit med nytt förslag på kommunikationsplan (bilaga).

Bilagor
Kommunikationsplan EU version 2 1.pdf

§10 Verksamhetsplan för demokratiberedningen 2014 - Genomförande

Dnr 2014/KS 0133 003

Demokratiberedningens beslut
- Ledamöter som tar på sig uppgifter återkopplar vid nästkommande möte.

Beskrivning av ärendet
På demokratiberedningens möte den 5 mars 2014 beslutade demokratiberedningen om en verksamhetsplan för 2014 (bilaga). Demokratiberedningens ledamöter diskuterar de olika delarna i verksamhetsplanen och vem som gör vad i början av arbetet med aktiviteterna.

Bilagor
Verksamhetsplan demokratiberedningen 2014.pdf
Planerade aktiviteter inför valen 2014 barn- och utbildningsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen.pdf