Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2010-08-30

Sammanträde 2010-08-30

Datum
Klockan
19:00
Plats
Tyresö Ishall, Simvägen 4 (bredvid Tyresövallen, Tyresö C)

51 Regler för föreningsstöd

Förslag till nämndens beslut

Reglerna fastställs att gälla från den 1 januari 2010.


Ärendebeskrivning

Reglerna för föreningsstöd har setts över och ett förslag till regler finns i bilaga. Reglerna föreslås gälla retroaktivt från den 1 januari 2010.

52 Ekonomisk rapport per den 31 juli 2010

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Information lämnas om ekonomisk rapport per den 31 juli 2010.

53 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Information lämnas om ordförandebeslut av bidrag till Korpen:
- Breddidrottsläger
- Paralympisk dag.

54 Redovisning av genomförda arrangemang

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Redovisning av genomförda arrangemang har inkommit från:
- Tyresö Diskant & Ungdomskör
- Jazzklubbens verksamhet våren 2010
- Tyresö Musikklassers Föräldraförening

55 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen lämnar information vid sammanträdet om aktuella frågor inom förvaltningen:
- Rapport om läget för aktuella projekt
- Övrigt.

56 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Följande meddelanden och skrivelser har inkommit:
- Granskning av föreningsstöd
- Informationsbrev från Stockholm Games AB
- Detaljplan Bäverbäcken
- Brev från Svenska Turistföreningen
- Brev om statsbidrag från Kulturrådet
Mötesinformation

 

§51 Regler för föreningsstöd

DNr 2010 KFN 0046

Nämndens beslut

Reglerna fastställs att gälla från den 1 januari 2010.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Reglerna för föreningsstöd har setts över och ett förslag till regler finns i bilaga. Reglerna föreslås gälla retroaktivt från den 1 januari 2010.

_____________________________________________________

§52 Ekonomisk rapport per den 31 juli 2010

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om ekonomisk rapport per den 31 juli 2010.

_____________________________________________________

§53 Anmälan av delegationsbeslut

DNr 2010 KFN 0012

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om ordförandebeslut aveende bidrag till Korpen:

- Breddidrottsläger: beviljats 6000 kronor

- Paralympisk dag: ansökan avslås på grund av att den inkommit för sent.

_____________________________________________________

§54 Redovisning av genomförda arrangemang

DNr 2010 KFN 0045

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Redovisning av genomförda arrangemang har inkommit från:

- Tyresö Diskant & Ungdomskör

- Jazzklubbens verksamhet våren 2010

- Tyresö Musikklassers Föräldraförening.

_____________________________________________________

§55 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen lämnar information vid sammanträdet om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt

- Rapport om inventering av torpen i Tyresö.

_____________________________________________________

§56 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Följande meddelanden och skrivelser har inkommit:

- Granskning av föreningsstöd (DNr 2010 KFN 0052)

- Informationsbrev från Stockholm Games AB

- Detaljplan Bäverbäcken

- Brev från Svenska Turistföreningen

- Brev om statsbidrag från Kulturrådet.

_____________________________________________________