Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2015-09-03

Sammanträde 2015-09-03

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Så arbetar Botkyrka med demokratiutveckling

Dnr 2015/KS 0054 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ahmad Azizi, demokratiutvecklare i Botkyrka kommun, berättar hur de arbetar med medborgar- och ungdomsdialog i en kommun som är "långt ifrån lagom".

2 Uppmärksammande av FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor 2015

Dnr 2015/KS 0380 52

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Brottsförebyggare Malin Jonsson kommer till sammanträdet för att informera och diskutera planerat upplägg för FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor 2015.

Bilagor
Program 25 novmeber.pdf
Kommunikationplan_2015_08_27.pdf

3 Kampanj mot rökning på våra skolgårdar

Dnr 2015/KS 0230 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
På beredningen för medborgardialog och mångfalds möte den 28 april 2015 gav ordföranden för beredningen Ulrica Riis-Pedersen (C) kommundirektören i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en riktad kampanj för en rökfri skola i Tyresö kommun och framför allt vid Tyresö Gymnasium.

Brottsförebyggare Malin Jonsson kommer till sammanträdet för att berätta om det pågående arbetet.

Bilagor
Information om kampanj mot rökning på våra skolgårdar.pdf
Handlingsplan rökfri arbetstid Tyresö kommun.pdf
Rökfri skola ABC om skolan.pdf
Ordförandeuppdrag om kampanj mot rökning på våra skolgårdar.pdf

4 Lämnade uppdrag från beredningen för medborgadialog och mångfald

Dnr 2015/KS 0283 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetschef Catarina Stavenberg ger en muntlig återrapportering kring de uppdrag som lämnats av beredningen för medborgardialog och mångfald under år 2015.

5 Information till beredningen för medborgardialog och mångfald 2015

Dnr 2015/KS 0054 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information till beredningen för medborgardialog och mångfald bifogas.

Information som bifogas
- Återrapportering promenadfestival, genomfördes 13-26 april 2015
- Minnesanteckningar Sydafrika möte med samordnare
- Beslut om uppdrag för bostadsplanering
- Rapportering från resa till vänorten Cesis i Lettland, juli 2015
- Rapportering om fortsatt samarbete med Sydafrika

Bilagor
Återrapportering promenadfestival.pdf
Minnesanteckningar Sydafrika möte med samordnare.pdf
Beslut om uppdrag för bostadsplanering.pdf
Rapportering från resa till vänort Cesis Lettland juli 2015.pdf
Information om samarbetet med Sydafrika.pdf

6 Övriga frågor för beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2015/KS 0078 001

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och mångfald diskuterar övriga frågor.

§34 Så arbetar Botkyrka med demokratiutveckling

Dnr 2015/KS 0054 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ahmad Azizi, demokratiutvecklare i Botkyrka kommun, berättar hur de arbetar med medborgar- och ungdomsdialog i en kommun som är "långt ifrån lagom".

Bilagor
Presentation om Botkyrkas arbete med medborgar- och ungdomsdialog.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§34_prot_20150903.pdf (164 kb)

§35 Uppmärksammande av FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor 2015

Dnr 2015/KS 0380 52

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Brottsförebyggare Malin Jonsson kommer till sammanträdet för att informera och diskutera planerat upplägg för FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor 2015.

Bilagor
Program 25 novmeber.pdf
Kommunikationplan_2015_08_27.pdf

§36 Kampanj mot rökning på våra skolgårdar

Dnr 2015/KS 0230 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
På beredningen för medborgardialog och mångfalds möte den 28 april 2015 gav ordföranden för beredningen Ulrica Riis-Pedersen (C) kommundirektören i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en riktad kampanj för en rökfri skola i Tyresö kommun och framför allt vid Tyresö Gymnasium.

Brottsförebyggare Malin Jonsson kommer till sammanträdet för att berätta om det pågående arbetet.

Bilagor
Information om kampanj mot rökning på våra skolgårdar.pdf
Handlingsplan rökfri arbetstid Tyresö kommun.pdf
Rökfri skola ABC om skolan.pdf
Ordförandeuppdrag om kampanj mot rökning på våra skolgårdar.pdf

§37 Lämnade uppdrag från beredningen för medborgadialog och mångfald

Dnr 2015/KS 0283 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetschef Catarina Stavenberg ger en muntlig återrapportering kring de uppdrag som lämnats av beredningen för medborgardialog och mångfald under år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§37_prot_20150903.pdf (162 kb)

§38 Information till beredningen för medborgardialog och mångfald 2015

Dnr 2015/KS 0054 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information till beredningen för medborgardialog och mångfald bifogas.
- Återrapportering promenadfestival, genomfördes den 13-26 april 2015
- Minnesanteckningar Sydafrika möte med samordnare
- Beslut om uppdrag för bostadsplanering
- Rapportering från resa till vänorten Cesis i Lettland, juli 2015
- Rapportering om fortsatt samarbete med Sydafrika

Bilagor
Återrapportering promenadfestival.pdf
Minnesanteckningar Sydafrika möte med samordnare.pdf
Beslut om uppdrag för bostadsplanering.pdf
Rapportering från resa till vänort Cesis Lettland juli 2015.pdf
Information om samarbetet med Sydafrika.pdf

§39 Övriga frågor för beredningen för medborgardialog och mångfald 2015

Dnr 2015/KS 0078 001

Beskrivning av ärendet
Inga övriga frågor anmäls.

Beslut/Protokollsutdrag
§39_prot_20150903.pdf (107 kb)