Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2013-08-28

Sammanträde 2013-08-28

Datum
Klockan
Plats

1066 Utredning om kundval enligt LOV för hjälp i hemmet

1067 Yttrande angående revisionsgranskning kring privata medel

1068 Överenskommelse om samverkan kring nyanlända

1069 Rapportering av ej verkställda beslut

1070 Anmälan av delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvarolista.pdf (25 kb)

§1068 Överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholms län gällande nyanlända

§1069 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

§1070 Anmälan av delegationsbeslut

§1071 Anmälningar / Meddelanden

§1072 Muntlig information och frågor