Din position: Hem > Värmdö kommun > Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2016-05-10

Sammanträde 2016-05-10

Datum
Klockan
10:00
Plats
Kanholmsfjärden

1 Avdelningen informerar

- Workshop om hälsoskydd
- Återkoppling om uppdrag att förbättra kommunikationen med medborgare
- Budget 2016 och framåt

2 Södermöja 1:30

Ansökan om förhandsbesked - lokaliseringsprövning - för två nya huvudbyggnader inför förestående styckning

3 Mörtnäs 1:210

Ansökan uppförande enbostadshus, uppförande komplementbyggnad (garage), installation av två eldstäder

4 Norra Stavsudda 1:114

Ansökan om bygglov i efterhand för nybyggnation av komplementbyggnad

5 Runmarö-Långvik 1:131

Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av komplementbyggnad

6 Skaft 1:152

Ansökan om strandskyddsdispens för ny huvudbyggnad samt ny komplementbyggnad. Ansökan om strandskyddsdispens för ändrad användning av huvudbyggnad till komplementbyggnad samt tillbyggnad av befintlig komplementbyggnad

7 Norra Lagnö 1:132

Ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för del av brygga

8 Enkärret 1:151

Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av ersättningsbrygga, spång och trappa (trappa utgår)

9 Värmdö-Evlinge 1:38

10 Tjustvik 1:10

Ansökan uppförande komplementbyggnad (förråd)