Din position: Hem > Värmdö kommun > Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2016-06-14

Sammanträde 2016-06-14

Datum
Klockan
10:00
Plats
Kanholmsfjärden

1 Avdelningen informerar

- Information om detaljplan Stavsnäs Vinterhamn
- Ca 10:30-11:00 information om överenskommelsen
- Måluppfyllnad och indikatorer

2 Brunn 1:30

4 Sund 1:1

Ansökan om förhandsbesked för uppförande av 4 enbostadshus

5 Stora Kovik 1:50

Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av sjöbod till bastu med relax, om- och tillbyggnad av komplement-byggnad, samt uppförande av ny carport (Om- och tillbyggnad av bryggdäck)

6 Södra Lagnö 1:11

Ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för utlagd badplattform

7 Västerby 5:336

Ansökan om strandskyddsdispens för ändrad användning av komplementbyggnad till huvudbyggnad

8 Skenora 1:115

Ansökan om strandskyddsdispens för ersättning av komplementbyggnad med ny komplementbyggnad på annan plats, uppförande av vindskydd/plank och helt ny brygga samt ansökan i efterhand för tillbyggnad till befintlig brygga och anläggande av trädäck

9 Ingarö-Evlinge 1:37

Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av tre komplementbyggnader

10 Norrsunda 1:135

Ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för brygga

11 Hemmestatorp 1:2

Förbjud mot att bedriva kross- och sorteringsverksamhet

12 Hemmestatorp 1:2

Anmälan om efterbehandling av kross- och sorterings-verksamhet