Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-02-22

Sammanträde 2012-02-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Gustavsbergsteatern

2 Svar på interpellation om uppföljning av friskolor, äldreboenden, mm (C)

3 Svar på interpellation om bostadsbyggandet i Värmdö (V)

4 Svar på interpellation om vårdföretag av samma typ som Carema (S)

5 Svar på interpellation om kapaciteten på Skärgårdsvägen genom Hemmesta (S)

6 Svar på interpellation om kooperationens år (S)

7 Svar på interpellation om ledighet under terminen (V)

8 Svar på interpellation om bemanningsföretag (V)

9 Svar på interpellation om öppenhet vid samhällsplaneringsnämndens sammanträden (C)

10 Svar på interpellation miljökonsekvensutredningar av olika trafiklösningar i centrala Gustavsberg (S)

11 Val av ersättare i utbildningsstyrelsen (S)

12 Val av ledamot i vård- och omsorgsstyrelsen (S)

13 Val av ersättare i Mälardalsrådet (S)

14 Val av ledamot i vård- och omsorgsstyrelsen (M)

15 Val av ersättare i kultur och fritidsnämnden (M)

16 Befrielse från uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt nyval (MP)

17 Anmälan om politisk sekreterare (KD)

18 Val av ledamot i socialnämnden (M)

19 Framställan av interpellationer

-20. Anmälan av motioner -21. Utökad borgen till Värmdövallen AB Bil 41

22 Ägardirektiv till Gustavsbergsbadet AB

23 Policy för konkurrensprövning

24 Ägardirektiv till Värmdö Bostäder AB

25 Svar på motion om felanmälningsfunktion (S)

26 Svar på motion om att utveckla parkeringen i Gustavsbergs centrum (S)

27 Svar på motion om webbsända kommunfullmäktigesammanträden (SD)

28 Svar på motion om belysningsprogram (S)

29 Svar på motion om inrättande av kriskommission för byggande av hyresrätter (S)

30 Svar på motion om lokalernas standard för verksamheten för psykiskt funktionshindrade (S)

31 Svar på motion om handlingsplan mot barnfattigdom (S)

32 Svar på motion om ett energieffektivt Värmdö med kooperativ vindkraft (C)

33 Svar på motion om ökad andel kollektivtrafikresenärer (C)

34 Svar på motion "Stärk fullmäktige genom ökad digitalisering" (S)

§29 Ny ersättare i kommunfullmäktige

§31 Svar på interpellation om uppföljning av friskolor, äldreboenden, mm

§32 Svar på interpellation om bostadsbyggandet i Värmdö

§33 Svar på interpellation om vårdföretag av samma typ som Carema

§34 Svar på interpellation om Skärgårdsvägen genom Hemmesta

§35 Svar på interpellation om kooperationens år

§36 Svar på interpellation om ledighet under terminen

§37 Svar på interpellation om bemanningsföretag

§38 Svar på interpellation om öppenhet vid samhällsplaneringsnämndens sammanträden

§39 Val av ersättare i utbildningsstyrelsen

§40 Val av ledamot i vård- och omsorgsstyrelsen

§41 Val av ledamot i Mälardalsrådet

§42 Val av ledamot i vård- och omsorgsstyrelsen

§43 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden

§44 Befrielse från uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt nyval

§45 Anmälan om politisk sekreterare

§46 Befrielse från uppdrag som ersättare i finansieringsnämnden för utbildning samt nyval

§47 Framställan av interpellationer

§49 Ägardirektiv för Värmdö Bostäder AB

§50 Utökad borgen för Värmdövallen

§51 Ägardirektiv för Gustavsbergsbadet AB

§52 Policy för konkurrensprövning i Värmdö kommun