Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-01-29

Sammanträde 2014-01-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Teatersalongen, Folkets Hus, Gustavsberg

3 Justeringens tid och plats: torsdagen 6 februari kl 08.00 - 19.00 på Kommuntorget, Skogsbo

4 Ny ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige (KD)

Frågor, interpellationer, nya motioner

6 Svar på interpellation om kommunens flyktingmottagande (V)

7 Svar på interpellation om köp av tjänster från Kommunlex (S)

8 Svar på interpellation om "Avtal till varje pris - kränkande av funktionshindrade" V

9 Svar på interpellation om utnyttjande av idrottshallar (S, -)

10 Svar på interpellation om slamtömning (S)

11 Svar på interpellation om resultat av medborgarundersökningar (C)

12 Svar på interpellation om öppenhet och offentlighet (S)

13 Svar på interpellation om skolskjutsverksamheten på Runmarö (V)

14 Svar på interpellation om jämnare könsfördelning vid namnsättning (V)

18 Val av ersättare i valnämnden (M)

19 Befrielse från uppdrag som ersättare i finansieringsnämnden för utbildning samt nyval (MP)

20 Val av ledamot i samhällsplaneringsnämnden (S)

23 Fastställande av föreskrifter för kommunal folkomröstning mm

24 Förändring av avtal med Migrationsverket om antal platser för ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd

25 Svar på motion (V) om en köttfri dag i veckan

26 Svar på motion (V) om bostäder till kvinnor som är utsatta för hot och våld i nära relationer

28 Svar på motion (S) Låt barn och ungdomar klättra - bygg en klättersvamp

29 Svar på motion (S) om kollektivtrafik till Artipelag

30 Svar på motion - Framtidens Gustavsberg kräver en bättre kollektivtrafik (S)

31 Svar på motion - Förbättra tillgängligheten till Farstalandet (S)

32 Svar på motion - Lös trafikkaoset i Mölnvik nu (S)

34 Tilläggshandlingar (publiceras sammanträdesdagen)