Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-11-26

Sammanträde 2014-11-26

Datum
Klockan
09:00
Plats

3 Justeringens tid och plats: torsdag den 4 december kl. 08.00 - 19.00 på Kommuntorget, Skogsbo

Nya interpellationer och motioner

7 Val av ersättare i kommunstyrelsen (M, S och SD)

8 Val av vice ordförande i krisledningsnämnden (KD)

9 Ordning för inkallande av ersättare

10 Befrielse från uppdrag sam ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, mm samt nyval (SD)

11 Befrielse från uppdrag i kommunfullmäktiges valberedning samt nyval (C)

12 Drift- och investeringsbudget för 2015, ramar för 2016 - 2017, skattesats för 2015 samt taxor och avgifter

13 Val till Käppalaförbundets förbundsfullmäktige

§147 Framställan av interpellationer

§150 Val av ersättare i kommunstyrelsen

§151 Val av vice ordförande i krisledningsnämnden

§152 Ordning för inkallande av ersättare

§153 Befrielse från uppdrag samt nyval ­ kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, valberedningen

§154 Befrielse från uppdrag i kommunfullmäktiges valberedning samt nyval

§155 Val till Käppalaförbundets förbundsfullmäktige

§156 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

§157 Drift och investeringsbudget för 2015, ramar för 2016 ­ 2017,skattesats för 2015 samt taxor och avgifter