Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-02-18

Sammanträde 2015-02-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Värmdösalen

3 Justeringens tid och plats: torsdag den 26 februari kl. 08.00 - 19.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

Frågor, interpellationer, nya motioner

5 Svar på interpellation om bostadsförsörjning (V)

6 Svar på interpellation om bostäder för flyktingmottagande (V)

7 Svar på interpellation om aktivitetsansvar för unga (S)

8 Svar på interpellation om "Baltic Sea Institute" (S)

9 Svar på interpellation (V) om EU-migranters situation i Värmdö

10 Svar på interpellation (V) om Värmdö kommuns företagsklimat

11 Svar på interpellation (V) om uppföljning av hemtjänstföretag

12 Svar på interpellation (S) om rekrytering av lärare

13 Svar på interpellation (MP) om vuxenutbildning

15 Nya motioner

22 Val av ersättare i utbildningsnämnden (MP)

23 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (FP)

24 Val av ersättare i valnämnden (FP)

26 Val av lekmannarevisorer i kommunens bolag

27 Anmälan av politisk sekreterare (FP MP*2)

28 Val av ersättare till Kommunförbundet Stockholms län (KD)

29 Val till styrelsen för Stiftelsen Ängsviks skogs- och friluftsområde (1 led, 2 ers)

30 Val av revisor i Stiftelsen Ängsviks skogs- och friluftsområde

31 Val av revisor i Samordningsförbundet för rehabilitering i Värmdö

32 Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen (1 för tätortsförhållanden samt 1 för jordbruks- och skogsbruksfrågor)

33 Val av ledamot i vård- och omsorgsnämnden (M)

34 Val av fornminnesvårdare

36 Svar på motion om satsning på särbegåvade barn i förskola och skola (S)

37 Revisionsrapport: Biståndshandläggning - Uppföljande granskning

38 Tilläggshandlingar - publiceras sammanträdesdagen

§3 Framställan av interpellationer

§5 Antagande av detaljplan för Brunn 1:1, del av Brunn 1:505 och Brunn 1:739 - Vargbacken

§6 Avtal med Trafikverket för genomförande av detaljplan för del av Älvsby 1:13 m fl - Ploglandet

§7 Antagande av detaljplan för Älsvby 1:13 m fl - Älvsby Ängar

§8 Antagande av detaljplan för del av Älvsby 1:13 m fl - Magneberg

§9 Arbetsordning för skärgårdsrådet i Värmdö kommun

§11 Anmälan av politiska sekreterare

§12 Val till Kommunförbundet i Stockholms län

§13 Val av ledamot i vård- och omsorgsnämnden

§15 Val av nämndeman vid Nacka tingsrätt

§16 Svar på motion (S) om införande av medborgarförslag

§17 Svar på motion (S) om satsning på särbegåvade barn i förskola och skola