Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-05-27

Sammanträde 2015-05-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Värmdösalen

3 Justeringens tid och plats: torsdagen 4 juni kl. 08.00 - 19.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

Frågor, interpellationer, nya motioner

5 Svar på interpellation (V) om uppföljning av hemtjänstföretag

6 Svar på interpellation (S) om rekrytering av lärare

7 Svar på interpellation (MP) om vuxenutbildning

8 Svar på interpellation (V) om försäljning av kommunens fastigheter

9 Svar på interpellation (S) om aktiv fritid och lovverksamhet för alla barn

10 Svar på interpellation (S) om bra skoltoaletter

11 Svar på interpellation (S) om arbete med elever i behov av särskilt stöd

12 Svar på interpellation (MP) om förtroendevaldas tillgång till lokaler i Skogsbo

13 Svar på interpellation (S) om antalet specialpedagoger i grundskolan och gymnasieskolan

14 Svar på interpellation (V) om nya riktlinjer för parboende i särskilt boende

15 Svar på interpellation (MP) om de förtroendevaldas tillgänglighet till kommunhuset

16 Svar på interpellation (S) om beslut om lokalisering av verksamheter

17 Svar på interpellation (MP) om Charlottendal

19 Nya motioner

24 Avtal med Trafikverket Region Stockholm för genomförande av detaljplan för Brunn 1:1 m fl - infartsparkering Näsuddsvägen mm

27 Val av ersättare i socialnämnden (FP)

28 Befrielse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige (MP)

29 Befrielse från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen (MP) samt fyllnadsval

30 Svar på motion (MP) om riktat ekonomiskt stöd för att minska skadliga ämnen inom kommunens verksamheter

34 Svar på motion (S) om flexiblare parkeringsnorm för billigare bostäder och ett klimatsmart Värmdö

36 Svar på motion (S) Bygg små prisvärda hyresbostäder och skapa förutsättningar för flera arbetsplatser

37 Tilläggshandlingar - publiceras sammanträdesdagen